Ring oss på

Biltvätt & Rekond

Personbilar

Standardtvätt och Recond

Standard 1, 30 min

– Utvändig handtvätt med quickwax.

Standard 2, 30 min

– Dammsugning och invändig rengöring av fönster, spelar, bagage- & dörrkarmar och mattor.

Standard 3, 60 min

– In- & utvändig handtvätt (stor bil +100:-)

Standard 4, 120 min

– In- & utvändig tvätt med maskinvaxning

Plustvätt och Recond

Plus 1, 120 min

– Invändig rengöring + invändig sterilisering med ånga, sätesrengöring/borttagning av bakterier och dålig lukt.

Plus 2, 120 min

– Utvändig handtvätt inkl. maskinvaxning och polering, borttagning av asfalt, behandling av plast och gummidetaljer

Plus 3, 180 min

– In- & utvändig handtvätt, maskinell vaxning och polering, borttagning av asfalt, behandling av plast och gummidetaljer, invändig sterilisering med ånga, sätesrengöring/borttagning av bakterier och dålig lukt.

Exklusivtvätt och Recond

Exklusiv 1, 360 min

– In- & utvändig handtvätt, maskinvaxning och polering, borttagning av asfalt, behandling av plast och gummidetaljer, invändig sterilisering med ånga, sätesrengöring/borttagning av bakterier och dålig lukt, Lackskydd – hållbar ca. 12 månader.

Exklusiv 2, 480 min

– In- & utvändig handtvätt, maskinvaxning och polering, borttagning av asfalt, behandling av plast och gummidetaljer, invändig sterilisering med ånga, sätesrengöring/borttagning av bakterier och dålig lukt. Lackkonservering med hållbarhet ca 18 månader + återbehandling efter 12 månader.

Lätt lastbil

Tvätt och Recond

Standard 1, 30 min

– Dammsugning & invändig rengöring av fönster, speglar, bagage- & dörrkarmar samt mattor.

Standard 2, 45 min

– Utvändig tvätt med quickwax.

Standard 3, 60 min

– In- & utvändig handtvätt